Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS umożliwiła swojemu klientowi – konsorcjum niemieckich firm z grupy Bilfinger Berger – uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę nowego gazowo-parowego bloku kogeneracyjnego w Elektrowni Dolna Odra z grupy PGE.
Było to możliwe dzięki uzyskaniu korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Ze strony kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS postępowanie przed sądem prowadzili prof. dr hab. Przemysław Drapała (partner) oraz Robert Siwik (associate) .

Sąd uwzględnił w grudniu 2012 r. wniesioną przez kancelarię skargę od wyroku KIO. A to oznacza, że umocnił dotychczasową interpretację sądów powszechnych (odmienną od przyjmowanej przez KIO) umożliwiającą wykonawcom uzyskiwanie dodatkowych punktów w ramach oceny ich ofert i wniosków w przetargach dwustopniowych za udostępnione im referencje i potencjał osób trzecich.

Był to już drugi z kolei precedensowy wyrok sądu uzyskany przez kancelarię, który ma istotne znaczenie dla firm ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych, powołując się na udostępnioną im wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny podmiotów trzecich.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku sąd podzielił w pełni argumentację kancelarii, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie wprowadzają żadnych ograniczeń dopuszczalności udowadniania spełniania warunków udziału w postępowaniu przy pomocy wiedzy i potencjału podmiotów trzecich, a tym bardziej zakazu posłużenia się tymi dowodami w celu uzyskania przez wykonawcę większej liczby punktów na tzw. liście rankingowej.

Pierwsze rozstrzygnięcie przyjmujące taką wykładnię przepisów kancelaria uzyskała 13 września 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie dotyczącej przetargu na budowę bloku – parowo gazowego w elektrociepłowni w Katowicach.