Prawnicy warszawskiej kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS doradzali spółce Envi Con & Plant Engineering GmbH przy negocjacjach i zawarciu ze spółką zależną RAFAKO SA umowy na pełnienie funkcji generalnego projektanta nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III.

Spółka Envi Con & Plant Engineering GmbH jest renomowanym projektantem działającym w branży energetycznej, należącym do koncernu Bilfinger.

Jest to jedna z ważniejszych umów podwykonawczych związanych z realizacją kontraktu na budowę bloku na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Umowa ta dotyczy pełnienia funkcji generalnego projektanta, koordynatora wykonania oraz dostawy kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Inwestycję tę na zlecenie spółki TAURON Wytwarzanie SA będzie realizować RAFAKO SA działając w konsorcjum z Mostostal Warszawa S.A.

Ze strony JARA DRAPAŁA & PARTNERS transakcję obsługiwał rardca prawny Marcin Chomiuk (senior associate) pod kierunkiem prof. dr. hab. Przemysława Drapały (wspólnik).