Zapraszamy na cykl webinarów z zakresu prawa karnego, organizowanych przez kancelarię JDP, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem w trzy kolejne wtorki o godzinie 10:00.

Zaproszenie kierujemy do szefów działów prawnych, prawników, członków zarządu, członków rady nadzorczej, ekspertów ds. ryzyka i compliance.

Zapisać się można na cykl 3 webinarów, jak i na pojedyncze spotkanie. Na każdy webinar obowiązuje osobna rejestracja. Program oraz linki do zapisów poniżej.


23 maja 2023, godz. 10:00 | Wezwanie do prokuratury i co dalej? Podstawowe uprawnienia świadka i podejrzanego w procedurze karnej.

Wezwanie do prokuratury lub policji w toku postępowania karnego stanowi dla większości osób pierwszy kontakt z tego rodzaju instytucjami i generuje znaczny stres związany z samą czynnością.


Webinar 1 >> ZAPISZ SIĘ <<


30 maja 2023, godz. 10:00 | Postępowanie karne z perspektywy spółki. Konsekwencje przestępstwa związanego z działalnością spółki.

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą może zetknąć się z postępowaniem karnym na wielu różnych płaszczyznach. Postępowanie karne może toczyć się w związku z działalnością tejże spółki, jej kontrahentów, ale także na skutek zawiadomienia złożonego przez samą spółkę. Postępowanie karne może także generować niespodziewane i intensywne zdarzenia, jak choćby przeszukanie siedziby firmy. Na tego typu wydarzenia warto przygotować się zawczasu.

Podczas webinaru zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:


Webinar 2 >> ZAPISZ SIĘ <<


6 czerwca 2023, godz. 10:00 | Zatrzymanie – czy można przygotować się na sytuację kryzysową?

Zazwyczaj nikt nie zakłada, że zostanie zatrzymany. W ostatnich latach zatrzymanie stało się jednak powszechną praktyką doprowadzania osób celem przedstawienia zarzutów, w miejsce tradycyjnego wezwania. Sytuacja taka stanowi najbardziej stresogenną i wycieńczającą czynność procesową z punktu widzenia osoby zatrzymywanej, obrońców, ale i członków rodziny zatrzymywanego.

Samo zatrzymanie łączy się także najczęściej z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wówczas wszystko, co zrobimy i powiemy przed skierowaniem wspomnianego wniosku do sądu, będzie miało kluczowe znaczenie dla miejsca, w którym spędzimy kolejne miesiące.

Trudno przygotować się na tak ekstremalne wydarzenia, jednak można opanować podstawową wiedzę, która będzie pomocna i pozwoli zachować spokój. Wiedza ta dotyczy podstawowych uprawnień osoby zatrzymywanej, ale i kwestii praktycznych, jak kontakt z obrońcą, czy odpowiednie spakowanie rzeczy.

Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:


Webinar 3 >> ZAPISZ SIĘ <<


Webinary poprowadzi:

Arkadiusz Górski – adwokat, Senior Associate

Zapraszamy.