Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnich dwóch latach zintensyfikowała stosowanie przepisu przewidującego możliwość nałożenia administracyjnej kary pieniężnej bezpośrednio na członków rad nadzorczych spółek publicznych.

Liczba wydanych decyzji nakładających administracyjną karę pieniężną w 2022 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła ponad dwukrotnie. Zagrożenie sięga nawet do 100 tys. zł za każde naruszenie. Jest to zatem realne zagrożenie majątkowe dla osób pełniących funkcje w radach nadzorczych.

Zagrożenie to można jednak zmitygować poprzez odpowiednie corporate governance w spółce i uświadomienie sobie przez członków RN ciążących na nich obowiązków, jak i przyznanych uprawnień.

Więcej w artykule „Kary administracyjne nakładane na członków RN przez KNF” autorstwa dr. Marcina Chomiuka i Arkadiusza Górskiego w „Parkiecie”, sekcja „Akademia Parkietu dla początkującego inwestora” oraz na parkiet.com.


Przeczytaj artykuł