Obecna praktyka zamawiających publicznych i inwestorów prywatnych w zakresie zastrzegania i nakładania kar umownych ma istotne znaczenie dla całego rynku wykonawców w sektorze gazowym i energetycznym.

Kary umowne należą do najistotniejszych ryzyk po stronie wykonawców, podwykonawców i dostawców. W wielu przypadkach to właśnie naliczenie kary umownej jest czynnikiem decydującym o negatywnym wyniku ekonomicznym zrealizowanego kontraktu.

W czasie webinarium organizowanego wspólnie z IGG przedstawimy Państwu praktyczne zagadnienia dotyczące unikania ryzyka kar, przygotowania skutecznej obrony przed karami, prawidłowej oceny zastrzeżonych kar umownych oraz dopuszczalności naliczania i egzekwowania kar umownych w świetle „ustawy Covid-19”. Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami w tym zakresie wynikającymi z ponad 15 lat świadczenia doradztwa prawnego dla sektora infrastruktury.


Data: 29 września 2021

Czas trwania: 12:00 – 13:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do:


Program:

  1. Kary umowne charakterystyczne dla umów w sektorze infrastruktury gazowej.
  2. Jak oceniać, czy kary umowne zastrzeżone w danym kontrakcie są ważne (skuteczne)?
  3. Jak przygotować się do skutecznej obrony przed naliczeniem kar umownych w toku realizacji kontraktu?
  4. Czy dopuszczalna jest kumulacja kar umownych wobec wykonawcy z tytułu podobnych (nakładających się) naruszeń umowy?
  5. Czy kary umowne procentowe bez górnego limitu są ważne?
  6. Dopuszczalność naliczania i egzekwowania kar umownych w świetle ustawy Covid-19”.
  7. Jak doprowadzić do ugody z zamawiającym publicznym w zakresie kar umownych?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: