Obecna praktyka zamawiających publicznych i inwestorów prywatnych w zakresie zastrzegania i nakładania kar umownych ma istotne znaczenie dla całego rynku wykonawców.

Kary umowne należą do najistotniejszych ryzyk po stronie wykonawców, podwykonawców i dostawców. W wielu przypadkach to właśnie naliczenie kary umownej jest czynnikiem decydującym o negatywnym wyniku ekonomicznym zrealizowanego kontraktu.

W czasie webinarium przedstawimy Państwu praktyczne zagadnienia dotyczące prawidłowej oceny kar umownych, unikania ryzyka kar, przygotowania skutecznej obrony przed karami oraz dopuszczalności naliczania i egzekwowania kar umownych w świetle „ustawy Covid-19”oraz wojny w Ukrainie.

Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami w tym zakresie wynikającymi z ponad 15 lat świadczenia doradztwa prawnego.


Data: 25 maja 2023

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator: kancelaria JDP


Zaproszenie kierujemy do: kadry zarządzającej, dyrektorów kontraktów i projektów, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych i claim managerów.


Program:

  1. Jak oceniać, czy kary umowne zastrzeżone w danym kontrakcie są ważne (skuteczne)?
  2. Jak przygotować się do skutecznej obrony przed naliczeniem kar umownych w toku realizacji kontraktu?
  3. Czy dopuszczalna jest kumulacja kar umownych wobec wykonawcy z tytułu podobnych (nakładających się) naruszeń umowy?
  4. Czy kary umowne procentowe bez górnego limitu są ważne?
  5. Dopuszczalność naliczania i egzekwowania kar umownych w świetle „ustawy Covid-19” oraz wojny w Ukrainie.
  6. Jak doprowadzić do ugody z zamawiającym publicznym w zakresie kar umownych?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: