Możliwość uznania gmin za właścicieli nieruchomości kolejowych i w konsekwencji wystąpienia przez nie z roszczeniem o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania wymaga pilnej interwencji ustawodawcy. Zapraszamy do interesującej lektury artykułu pod tytułem „Kolejarze mają płacić za grunt pod torami”, opublikowanego w „Pulsie Biznesu”, w którym adw. Jakub Majewski komentuje problemy z własnością i użytkowaniem gruntów pod infrastrukturą kolejową.

Całość dostępna dla subskrybentów „Pulsu Biznesu”: Kolejarze mają płacić za grunt pod torami