Znaczny wzrost cen materiałów i kosztów budowy, zwłaszcza w ostatnich 2 latach, stanowi dla wykonawców bardzo istotny problem. Zapraszamy do lektury artykułu na łamach Pulsu Biznesu, w którym prof. Przemysław Drapała komentuje aktualną sytuację wykonawców w zakresie możliwego uzyskania waloryzacji wynagrodzenia (na podstawie klauzul w umowach lub sądowej).

Interesującym przykładem są klauzule waloryzacyjne w umowach z PKP PLK (13.8) stosowane od 2018 r. Zamawiający tak interpretował tę klauzulę, że praktycznie prawie żaden wykonawca w ostatnich latach nie otrzymał na jej podstawie dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawcy nie zgadzali się z tą wykładnią, a po definitywnym odrzuceniu ich wniosków występują obecnie na drogę sądową (kilku wiodących kancelaria JDP ma przyjemność reprezentować). Zapadły już pierwsze wyroki potwierdzające, że waloryzacja jest jednak za ostanie lata należna. Szkoda, że konieczne jest uzyskanie wyroku sądowego, bo umowna waloryzacja powinna działać automatycznie.

Artykuł w wersji online jest dostępny dla subskrybentów Pulsu Biznesu.

Kolejna lawina pozwów waloryzacyjnych