W artykule „Branża budowlana znalazła się pod ścianą. Przedsiębiorcy proszą o pomoc, by uniknąć bankructwa” (Dziennik Gazeta Prawna, 25.06.2018) Prof. Przemysław Drapała 

wypowiada się na temat zawierania ugód pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi w związku ze zgłoszonymi przez wykonawców roszczeniami z tytułu wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.

Według Profesora Drapały, zamawiający powinni weryfikować zgłoszone roszczenia i w zależności od sytuacji, rozważyć zwieranie ugód sądowych lub pozasądowych.