Prawne aspekty dochodzenia roszczeń związanych ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji budowlanych były tematem wystąpienia Mec. Andrzeja Sokołowskiego i Mec. Marii Łabno podczas 24 edycji konferencji naukowo-technicznej: „Wycena inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych: przesłanki waloryzacji ceny kontraktowej”.

Organizatorem cyklicznego wydarzenia jest Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Program

Mec. Andrzej Sokołowski i Mec. Maria Łabno podczas 24 edycji konferencji naukowo-technicznej

Mec. Andrzej Sokołowski i Mec. Maria Łabno podczas 24 edycji konferencji naukowo-technicznej

Mec. Andrzej Sokołowski i Mec. Maria Łabno podczas 24 edycji konferencji naukowo-technicznej

Źródło: OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.