W toku trwających wiele miesięcy przetargów może dojść do sytuacji, w której zmianie ulegną okoliczności dotyczące podmiotowej sytuacji wykonawcy, które podlegają ocenie zamawiającego.

Czy w związku ze zmianą podmiotowej sytuacji  wykonawca ma obowiązek „donoszenia” na samego siebie? Jakie mogą być konsekwencje w przypadku zaniechania takich działań?

Na te i inne pytania odpowiada mec. Wojciech Merkwa w komentarzu dla „Rynku Infrastruktury„: Wykonawca nie musi donosić na samego siebie

Zapraszamy do lektury!