Na przełomie marca i kwietnia br.  mec. Wojciech Merkwa  poprowadził cykl śniadań biznesowych  poświęconych elektronizacji w zamówieniach publicznych, która będzie obowiązywała już od 18 kwietnia br.

Odtąd Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przekazywany będzie być musiał przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że elektronizacja zamówień publicznych wchodzi w fazę realizacji, a już za kilka miesięcy dokumentacja papierowa zostanie niemal całkowicie wyparta.

Podczas spotkań, mec.  W. Merkwa  omawiał zmiany, jakie mają nastąpić i co należy wiedzieć, aby zminimalizować ryzyka.