W siedzibie PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) odbyło się śniadanie biznesowe, które poprowadził mec. Wojciech Merkwa – radca prawny z kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS. Spotkanie dotyczyło elektronizacji w obszarze zamówień publicznych, która niebawem wchodzi w fazę realizacji.

Już od 18 kwietnia 2018 r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie musiał być przekazywany przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, a za kilka miesięcy nastanie zupełnie nowa rzeczywistość, w której dokumentacja papierowa zostanie niemal całkowicie wyparta.

W trakcie spotkania mec. Merkwa podkreślił m.in. co należy wiedzieć, aby zminimalizować ryzyka i jak należy przygotować się na nadchodzące zmiany związane z wprowadzeniem elektronizacji w obszarze zamówień publicznych.