Co oznacza to dla osób zarządzających przedsiębiorstwami? Wyjaśnia Barbara Kaczała Radca Prawny w Zespole Transakcji.

Waga i skutki naruszenia, stopień wpływu osoby zarządzającej na naruszenie czy okres naruszenia – to tylko niektóre z okoliczności uwzględnianych przy wymiarze kary dla menadżerów za naruszenia reguł konkurencji. Prezes UOKiK opublikował wyjaśnienia dotyczące kryteriów branych pod uwagę przy karaniu. Co oznacza to dla osób zarządzających przedsiębiorstwami?

Przepisy dopuszczające możliwość finansowego karania za umyślne dopuszczenie do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję istnieją od grudnia 2018 r. Sankcje za stosowanie niedozwolonych praktyk grożą nie tylko firmom, ale także menadżerom, którzy nimi zarządzają. Z uwagi na wysoki próg sankcji (możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 2.000.000 zł) UOKiK zdecydował się przedstawić jakie kryteria będą brane pod uwagę przy wymierzaniu kar.

Wymiar kary ma być ustalany w kilku etapach. W pierwszej kolejności poprzez określenie tzw. kwoty bazowej (nawet do 300.000,00 zł w przypadku bardzo poważnych naruszeń), której wysokość będzie dalej dostosowywana w zależności np. od tego, jaki wpływ na naruszenie miała osoba zarządzająca.

Menadżerowie mogą skorzystać z tzw. programu łagodzenia kar, który w zamian za współpracę z UOKiK i np. dostarczenie dowodów dot. niedozwolonych porozumień, umożliwia uniknięcie sankcji.

W kontekście takiego podejścia UOKiK ważne jest, aby kadra kierownicza zadbała np. o budowę efektywnego systemu compliance w firmie, który może pozwolić uchronić się przed sytuacją wystąpienia nieprawidłowości, w tym naruszenia prawa.

Zgodnie z komunikatem Prezesa UOKiK obecnie prowadzone są 4 postępowania antymonopolowe, w których badane są działania i zaniechania łącznie 19 osób zarządzających. Z zapowiedzi UOKiK wynika, że jeszcze w 2020 roku można się spodziewać decyzji zawierających kary finansowe dla menadżerów.

Barbara Kaczała
Radca prawny, Associate w kancelarii JDP
E: barbara.kaczala@jdp-law.pl

Barbara Kaczała