Obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowana COVID-19 oraz szereg obostrzeń w codziennym funkcjonowaniu będą miały (a w niektórych przypadkach już mają) wpływ na toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapraszamy do lektury newslettera, w którym przedstawiamy odpowiedzi na kilka pytań, które nurtują wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Newsletter JDP: COVID-19 a toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego