W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i restrykcjami w przemieszczaniu się osób, pojawia się praktyczne zagadnienie zapewnienia prawidłowej reprezentacji spółkom kapitałowym (spółkom z o.o. i spółkom akcyjnym – dalej łącznie jako Spółka).

Spółki są reprezentowane przez zarząd. Zasady reprezentacji określane są zazwyczaj w umowach spółek albo statutach. W praktyce wybierana jest reprezentacja łączna, co oznacza konieczność działania dwóch członków zarządu albo członka zarządu wraz z prokurentem.

Czy jednak dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu i prokurent muszą jednocześnie składać podpis pod umową, jej wypowiedzeniem czy odstąpieniem?

Newsletter_JDP_Covid 19 – Reprezentacja spółek kapitałowych w czasach kryzysu