Zapraszamy do zapoznania się z newsletterem zawierającym informacje o ważnych zmianach, jakie wynikają z wprowadzonej 28 lipca 2016 r. nowelizacji Prawa zamówień publicznych. W materiale znajdziecie Państwo subiektywną listę wybranych regulacji, które na skutek wprowadzonych zmian mogą być źródłem potencjalnych problemów.

Newsletter