Zmiany istotne dla praktyki White Collar Crime pojawiają się nie tylko w prawie karnym. To także te dotyczące Kodeksu karnego, Kodeksu spółek handlowych , jak i wytycznych w obszarze AML (Anti-Money Laundering).

Zapraszamy do lektury podsumowania zmian w przepisach istotnych z punktu widzenia praktyki White Collar Crime w najnowszym newsletterze JDP.


>> Pobierz newsletter <<


Kontakt:

Arkadiusz Górski – Adwokat, Senior Associate