Ostatnie miesiące przyniosły restrykcyjne interpretacje organów dotyczące konfliktu interesów inspektorów ochrony danych i krytyczne wobec tych interpretacji stanowiska biznesu. Warto je poznać, aby zapewnić IOD odpowiedni poziom niezależności.

Praktyka ostatnich lat pokazała, że zaprojektowanie efektywnego systemu ochrony danych osobowych, a zatem takiego, który zapewnia realne bezpieczeństwo danych osobowych i chroni biznes przed zarzutem naruszenia przepisów RODO, rozpoczyna się od zapewnienia inspektorowi ochrony danych odpowiedniego statusu w organizacji. Obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych i faktycznych dla prawidłowego wykonywania przez IOD obowiązków powstaje bez względu na to, czy organizacja wyznaczyła IOD z uwagi na swój prawny obowiązek czy też dobrą praktykę. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje obowiązek, aby IOD nie działał w warunkach konfliktu interesów.

Więcej w artykule Eweliny Kęciek i Anny Matusiak-Wekiery w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl „Niezależność inspektora ochrony danych – kiedy dochodzi do konfliktu interesów?”.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ