Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu, w trakcie którego omawiamy skutki wejścia w życie nowej ustawy Pzp. Podczas pierwszego spotkania rozmawialiśmy o podstawach wykluczenia z postępowania.

W trakcie kolejnego omówione zostaną przesłanki odrzucenia oferty z nowej ustawy Pzp. Spróbujemy rozwiać wątpliwości odnoszące się do nowych rozwiązań, porównamy je do wcześniej obowiązujących przepisów i wspólnie zastanowimy się nad najważniejszym zagadnieniem, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak uniknąć odrzucenia oferty?


Data: 16 września 2021

Czas trwania: 10:00 – 11:00


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:

osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. ofertowania etc.).


ZAPISZ SIĘWebinar poprowadzi:


POBIERZ PREZENTACJĘ