Kluczowe zmiany w Prawie zamówień publicznych w branży wod-kan omówią prawnicy z kancelarii JDP: Wojciech Merkwa i Iwo Franaszczyk podczas bezpłatnego webinaru organizowanego przez Wydawnictwo BMP 26 listopada o godz. 11:00.

W ramach warsztatów omówione zostaną m.in.:

  • kwestie dotyczące oferty i dokumentów składanych przez wykonawców, przesłanki wykluczenia i odrzucenia,

  • zmiany w trybach przetargowych czy środkach ochrony prawnej.


Do udziału w webinarium zapraszamy osoby zajmujące się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze wod-kan.


Rejestracja