Za kilka miesięcy wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to trzykrotnie więcej przepisów, nowe regulacje i stare napisane w odmienny sposób. Kancelaria JDP i PZPB zapraszają na bezpłatny webinar.


28 października | 10:00-12:00 (+ Q&A)


Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. ofertowania etc.).

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych w kontekście postępowań mających za przedmiot inwestycje infrastrukturalne. Omówione zostaną m. in.:

Naszym celem jest skoncentrowanie się na praktycznych aspektach, potencjalnych problemach i ich rozwiązaniach.


ZAPISZ SIĘ Webinar poprowadzą:

Wojciech Merkwa – radca prawny, counsel, kierujący Zespołem Zamówień Publicznych w kancelarii JDP

Iwo Franaszczyk – Associate w kancelarii JDP


>> Pobierz zaproszenie <<