Za kilka miesięcy wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to trzykrotnie więcej przepisów, nowe regulacje i stare napisane w odmienny sposób.


30 września | 10:00-13:00


Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. ofertowania etc.).

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych w kontekście postępowań mających za przedmiot inwestycje infrastrukturalne. Omówione zostaną m. in. :

  • kwestie dotyczące oferty i dokumentów składanych przez wykonawców,
  • przesłanki wykluczenia i odrzucenia,
  • zmiany w trybach przetargowych czy środkach ochrony prawnej.

Naszym celem jest skoncentrowanie się na praktycznych aspektach, potencjalnych problemach i ich rozwiązaniach.


ZAPISZ SIĘ 


  • Udział jest bezpłatny.
  • Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.
  • Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Webinar poprowadzą:

Wojciech Merkwa – radca prawny, counsel, kierujący Zespołem Zamówień Publicznych w kancelarii JDP

Iwo Franaszczyk – Associate w kancelarii JDP


>> Pobierz zaproszenie <<