Biznesowa ocena sytuacji a jej wpływ na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce. Jak nowelizacja wpływa na ryzyko odpowiedzialności karnej, karnoskarbowej oraz podatkowej członków organów oraz kadry managerskiej?

Wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK Polska zapraszamy na szkolenie: „Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych a zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych”, które poprowadzą eksperci JDP: dr Marcin Chomiuk, Arkadiusz Górski oraz Michał Jagielski.

Program:

1. Aktywizacja rad nadzorczych i jej relacje z zarządami oraz związana z tym odpowiedzialność

2. Biznesowa ocena sytuacji (business judgement rule) a jej wpływ na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce

3. Wpływ nowelizacji na ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków organów oraz pozostałej kadry managerskiej

4. Wpływ nowelizacji na ryzyko odpowiedzialności podatkowej członków organów i pozostałej kadry managerskiej

 

Kiedy: 25 kwietnia, godzina 9:00.

Gdzie: online

Zgłoszenia: należy przesyłać na adres mailowy bb@ahk.pl.

Więcej informacji: na stronie AHK.