14 kwietnia o godz. 10:00 eksperci z Zespołu Nieruchomości JDP Michał Urbański (Counsel) oraz Dominik Grzegorzewski (Associate) podczas webinaru organizowanego wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną omówili zakres i poszczególne zmiany nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych.

Podczas webinaru prawnicy wyjaśnili, jak wprowadzenie nowych aktów planistycznych Planu Ogólnego Gminy oraz Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego wpłynie na proces inwestycyjny – od etapu przygotowania inwestycji, przez zabezpieczenie realizacji do jej zakończenia. Od strony praktycznej nasi prelegenci przedstawili, jak zmieni się udział inwestora w procedurach planistycznych oraz z jakimi wyzwaniami zmierzą się inwestorzy w toku realizacji inwestycji w związku z wprowadzanymi zmianami.