Członkowie rady nadzorczej także mogą ponosić odpowiedzialność cywilną wobec spółki. Obowiązek wykonywania nadzoru nad spółką, jaki na siebie biorą, nie jest jedynie fasadowy. O tym i innych aspektach tej odpowiedzialności na przykładzie Poczty Polskiej S.A. pisze mec. Marcin Chomiuk w „Rzeczpospolitej”:

Poczto Polska, czy ktoś cię pilnował