Przepisy o dematerializacji akcji i rejestrze akcjonariuszy (RA) wejdą w życie 1 marca 2021 r.. Wraz z nimi zmieni się sposób ustalania podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji oraz ich przenoszenia. O nowych obowiązkach i odpowiedzialności za nie piszą dr Marcin Chomiuk i dr hab. Bogusław Lackoroński w „Rzeczpospolitej”:

Jaka odpowiedzialność prowadzącego rejestr akcjonariuszy (2)