Ograniczenia spowodowane pandemią wpływają również na rynek zamówień publicznych.

Coraz więcej jest pytań o finalizowanie postępowań w czasie, gdy prace zawiesiła Krajowa Izba Odwoławcza oraz o możliwość wycofania oferty bez utraty wadium z uwagi na okoliczności, które w wyniku epidemii zmieniły się już po złożeniu oferty.

Wojciech Merkwa kierujący Zespołem Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii JDP dla Rynku Infrastruktury o tym, jak obecnie wygląda rynek zamówień publicznych, jakie działania są podejmowane oraz planowane:

COVID-19 a zamówienia publiczne. Co z odwołaniami? (Autor: Wojciech Merkwa)

Spory przetargowe – czy nastąpi nowe rozdanie? (Autorzy: Wojciech Merkwa i Aleksandra Blukacz)