Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy | Bezpłatny Webinar JDP i IDM

16 września / 2020

Dowiedz się więcej

Kancelaria JDP i IDM – Izba Domów Maklerskich zapraszają na webinar dotyczący odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy


6 października | godz. 10:00 (1,5 h + 30 minut Q&A)


Prowadzenie rejestru akcjonariuszy związane jest z istotnym ryzykiem dla podmiotu świadczącego tę usługę. Wynika ono z daleko idących konsekwencji związanych z dokonaniem wpisu do rejestru. Ryzyko może skutkować odpowiedzialnością nie tylko wobec spółki – jako podmiotu zlecającego prowadzenie rejestru, ale także wobec akcjonariuszy oraz podmiotów trzecich, choćby nabywcy akcji, którzy ponieśli szkodę wskutek wadliwego wpisu albo odmowy wpisu do rejestru akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru jest usługą nową. Nie ma w tym zakresie praktyki, a tym bardziej orzecznictwa. Ponadto usługa ta kierowana jest przede wszystkim do spółek niepublicznych, w przypadku których regulacja dotycząca obrotu akcjami była dotychczas lakoniczna, a stan akcjonariatu ustalany był głównie na podstawie księgi akcyjnej prowadzonej przez samą spółkę. Należy się więc spodziewać wielu wyzwań związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, które nie występują w przypadku usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Tym bardziej starannie trzeba się przyjrzeć ryzykom z tym związanym. Z drugiej strony podmioty korzystające z rejestru powinny być świadomie, jakiego rodzaju obowiązki nałożone zostały na podmiot prowadzący rejestr, za co jest on odpowiedzialny i jakie roszczenia można wobec niego kierować. Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas praktycznego, eksperckiego webinaru.


Program:


  • Pozycja prawna podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (administrator) – obowiązki ustawowe vs. stosunek umowny
  • Charakter prawny umowy pomiędzy spółką a administratorem i skutki praktyczne
  • Staranność wymagana od administratora
  • Odpowiedzialność wobec spółki + case study
  • Odpowiedzialność wobec akcjonariusza spółki + case study
  • Odpowiedzialność wobec nabywcy akcji i innych osób trzecich + case study
  • Spór co do akcji + case study
  • Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ


Prelegenci:

dr Marcin ChomiukRadca prawny, Partner, kierujący zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP

dr hab. Bogusław Lackoroński Radca prawny, Of Counsel


>> Pobierz zaproszenie <<


Więcej aktualności

23 lutego / 2024 01 / 743

Co grozi za brak wyznaczenia inspektora ochrony danych? – artykuł Anny Matusiak-Wekiery i Eweliny Kęciek w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
22 lutego / 2024 02 / 743

Waloryzacja kontraktów – bieżące wyzwania | webinar JDP

Czytaj
22 lutego / 2024 03 / 743

Równe wynagrodzenia w praktyce – artykuł Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
20 lutego / 2024 04 / 743

JDP wspiera stypendystów w ramach współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja

Czytaj
16 lutego / 2024 05 / 743

Prof. Przemysław Drapała i kancelaria JDP z wyróżnieniami w rankingu Chambers Global

Czytaj
16 lutego / 2024 06 / 743

Audyt otwarcia nowo powołanych zarządów i rad nadzorczych – artykuł dr. Marcina Chomiuka i Arkadiusza Górskiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
14 lutego / 2024 07 / 743

Beck Akademia: cykl 3 szkoleń dla managerów i członków zarządu: Prawa, obowiązki i ryzyka. Pułapki podatkowe. Nowoczesne technologie.

Czytaj
14 lutego / 2024 08 / 743

Praktyczne problemy związane z podatkiem VAT w przetargach publicznych | webinar JDP | case study

Czytaj
12 lutego / 2024 09 / 743

Adw. Maria Łabno została Królową Balu podczas VI edycji Charytatywnego Balu Karnawałowego Budownictwa i Infrastruktury PZPB

Czytaj
09 lutego / 2024 10 / 743

Korupcja – jak jej przeciwdziałać w prywatnej organizacji | webinar z cyklu „Karne wtorki”

Czytaj