Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy | Bezpłatny Webinar JDP i IDM

16 września / 2020

Dowiedz się więcej

Kancelaria JDP i IDM – Izba Domów Maklerskich zapraszają na webinar dotyczący odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy


6 października | godz. 10:00 (1,5 h + 30 minut Q&A)


Prowadzenie rejestru akcjonariuszy związane jest z istotnym ryzykiem dla podmiotu świadczącego tę usługę. Wynika ono z daleko idących konsekwencji związanych z dokonaniem wpisu do rejestru. Ryzyko może skutkować odpowiedzialnością nie tylko wobec spółki – jako podmiotu zlecającego prowadzenie rejestru, ale także wobec akcjonariuszy oraz podmiotów trzecich, choćby nabywcy akcji, którzy ponieśli szkodę wskutek wadliwego wpisu albo odmowy wpisu do rejestru akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru jest usługą nową. Nie ma w tym zakresie praktyki, a tym bardziej orzecznictwa. Ponadto usługa ta kierowana jest przede wszystkim do spółek niepublicznych, w przypadku których regulacja dotycząca obrotu akcjami była dotychczas lakoniczna, a stan akcjonariatu ustalany był głównie na podstawie księgi akcyjnej prowadzonej przez samą spółkę. Należy się więc spodziewać wielu wyzwań związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, które nie występują w przypadku usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Tym bardziej starannie trzeba się przyjrzeć ryzykom z tym związanym. Z drugiej strony podmioty korzystające z rejestru powinny być świadomie, jakiego rodzaju obowiązki nałożone zostały na podmiot prowadzący rejestr, za co jest on odpowiedzialny i jakie roszczenia można wobec niego kierować. Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas praktycznego, eksperckiego webinaru.


Program:


  • Pozycja prawna podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (administrator) – obowiązki ustawowe vs. stosunek umowny
  • Charakter prawny umowy pomiędzy spółką a administratorem i skutki praktyczne
  • Staranność wymagana od administratora
  • Odpowiedzialność wobec spółki + case study
  • Odpowiedzialność wobec akcjonariusza spółki + case study
  • Odpowiedzialność wobec nabywcy akcji i innych osób trzecich + case study
  • Spór co do akcji + case study
  • Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ


Prelegenci:

dr Marcin ChomiukRadca prawny, Partner, kierujący zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP

dr hab. Bogusław Lackoroński Radca prawny, Of Counsel


>> Pobierz zaproszenie <<


Więcej aktualności

28 września / 2023 01 / 704

25 lat więzienia dla menadżera za zbrodnię niegospodarności – artykuł Arkadiusza Górskiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
27 września / 2023 02 / 704

Przestępstwa menadżerskie – na jakie zarzuty narażeni są najczęściej członkowie zarządów i menadżerowie | webinar JDP

Czytaj
26 września / 2023 03 / 704

Ryzyka inwestorów w związku z budową zakładów przemysłowych. Jak im zapobiegać? | webinar JDP

Czytaj
25 września / 2023 04 / 704

Wykluczenie z postępowania z uwagi na przeszłość kontraktową – kontrowersji ciąg dalszy | webinar JDP

Czytaj
22 września / 2023 05 / 704

Akcjonariusz doniesie na zarząd spółki – artykuł Arkadiusza Górskiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
19 września / 2023 06 / 704

Zmiany regulacyjne w sektorze OZE – artykuł Michała Drozdowicza w „Teraz Środowisko”

Czytaj
14 września / 2023 07 / 704

Waloryzacja kontraktów budowlanych – aktualne doświadczenia z praktyki | webinar JDP

Czytaj
14 września / 2023 08 / 704

Fuzje i przejęcia w podatkach – case studies dla przejmujących i przejmowanych | webinar JDP z serii M&A Expert

Czytaj
11 września / 2023 09 / 704

Roszczenia z umów na budowę sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków | webinar JDP

Czytaj
07 września / 2023 10 / 704

Rejestr akcjonariuszy – podsumowanie doświadczeń i wyzwań po dwóch i pół roku obowiązywania regulacji | konferencja Izby Domów Maklerskich i JDP

Czytaj