Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy | Bezpłatny Webinar JDP i IDM

16 września / 2020

Dowiedz się więcej

Kancelaria JDP i IDM – Izba Domów Maklerskich zapraszają na webinar dotyczący odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy


6 października | godz. 10:00 (1,5 h + 30 minut Q&A)


Prowadzenie rejestru akcjonariuszy związane jest z istotnym ryzykiem dla podmiotu świadczącego tę usługę. Wynika ono z daleko idących konsekwencji związanych z dokonaniem wpisu do rejestru. Ryzyko może skutkować odpowiedzialnością nie tylko wobec spółki – jako podmiotu zlecającego prowadzenie rejestru, ale także wobec akcjonariuszy oraz podmiotów trzecich, choćby nabywcy akcji, którzy ponieśli szkodę wskutek wadliwego wpisu albo odmowy wpisu do rejestru akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru jest usługą nową. Nie ma w tym zakresie praktyki, a tym bardziej orzecznictwa. Ponadto usługa ta kierowana jest przede wszystkim do spółek niepublicznych, w przypadku których regulacja dotycząca obrotu akcjami była dotychczas lakoniczna, a stan akcjonariatu ustalany był głównie na podstawie księgi akcyjnej prowadzonej przez samą spółkę. Należy się więc spodziewać wielu wyzwań związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, które nie występują w przypadku usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Tym bardziej starannie trzeba się przyjrzeć ryzykom z tym związanym. Z drugiej strony podmioty korzystające z rejestru powinny być świadomie, jakiego rodzaju obowiązki nałożone zostały na podmiot prowadzący rejestr, za co jest on odpowiedzialny i jakie roszczenia można wobec niego kierować. Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas praktycznego, eksperckiego webinaru.


Program:


  • Pozycja prawna podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (administrator) – obowiązki ustawowe vs. stosunek umowny
  • Charakter prawny umowy pomiędzy spółką a administratorem i skutki praktyczne
  • Staranność wymagana od administratora
  • Odpowiedzialność wobec spółki + case study
  • Odpowiedzialność wobec akcjonariusza spółki + case study
  • Odpowiedzialność wobec nabywcy akcji i innych osób trzecich + case study
  • Spór co do akcji + case study
  • Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ


Prelegenci:

dr Marcin ChomiukRadca prawny, Partner, kierujący zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP

dr hab. Bogusław Lackoroński Radca prawny, Of Counsel


>> Pobierz zaproszenie <<


Więcej aktualności

27 czerwca / 2024 01 / 788

Doradztwo prawne w zakresie Environmental Social Governance (ESG)

Czytaj
20 czerwca / 2024 02 / 788

Cable pooling – remedium na problemy z przyłączeniem do sieci? – kolejny artykuł autorstwa Michała Patera w „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i „Kierunek Energetyka”

Czytaj
20 czerwca / 2024 03 / 788

Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita”: Awans JDP | Rekomendacje dla Prof. Przemysława Drapały i kancelarii

Czytaj
19 czerwca / 2024 04 / 788

Aktualności podatkowe dla transakcji, czyli M&A Tax Update | webinar JDP

Czytaj
10 czerwca / 2024 05 / 788

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw | webinar AHK, JDP i ORLEN

Czytaj
06 czerwca / 2024 06 / 788

Praktyki pracodawców a prawo konkurencji. Kwestie pracownicze pod lupą UOKiK | webinar JDP

Czytaj
04 czerwca / 2024 07 / 788

Nowelizacja ustawy o OZE – jakie kluczowe zmiany dla branży wiatrowej? – artykuł Michała Drozdowicza w „Teraz Środowisko”

Czytaj
01 czerwca / 2024 08 / 788

Praktyka działania UOKiK wobec przedsiębiorców z branży nieruchomości | webinar PZFD i JDP

Czytaj
31 maja / 2024 09 / 788

Czego inspektor ochrony danych nie zrobi za administratora? – artykuł Eweliny Kęciek i Anny Matusiak-Wekiery w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
29 maja / 2024 10 / 788

Proces dla nieprawników, czyli postępowanie sądowe dla CFO i członków zarządu | webinar JDP

Czytaj