Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy | Bezpłatny Webinar JDP i IDM

16 września / 2020

Dowiedz się więcej

Kancelaria JDP i IDM – Izba Domów Maklerskich zapraszają na webinar dotyczący odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy


6 października | godz. 10:00 (1,5 h + 30 minut Q&A)


Prowadzenie rejestru akcjonariuszy związane jest z istotnym ryzykiem dla podmiotu świadczącego tę usługę. Wynika ono z daleko idących konsekwencji związanych z dokonaniem wpisu do rejestru. Ryzyko może skutkować odpowiedzialnością nie tylko wobec spółki – jako podmiotu zlecającego prowadzenie rejestru, ale także wobec akcjonariuszy oraz podmiotów trzecich, choćby nabywcy akcji, którzy ponieśli szkodę wskutek wadliwego wpisu albo odmowy wpisu do rejestru akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru jest usługą nową. Nie ma w tym zakresie praktyki, a tym bardziej orzecznictwa. Ponadto usługa ta kierowana jest przede wszystkim do spółek niepublicznych, w przypadku których regulacja dotycząca obrotu akcjami była dotychczas lakoniczna, a stan akcjonariatu ustalany był głównie na podstawie księgi akcyjnej prowadzonej przez samą spółkę. Należy się więc spodziewać wielu wyzwań związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, które nie występują w przypadku usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Tym bardziej starannie trzeba się przyjrzeć ryzykom z tym związanym. Z drugiej strony podmioty korzystające z rejestru powinny być świadomie, jakiego rodzaju obowiązki nałożone zostały na podmiot prowadzący rejestr, za co jest on odpowiedzialny i jakie roszczenia można wobec niego kierować. Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas praktycznego, eksperckiego webinaru.


Program:


 • Pozycja prawna podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (administrator) – obowiązki ustawowe vs. stosunek umowny
 • Charakter prawny umowy pomiędzy spółką a administratorem i skutki praktyczne
 • Staranność wymagana od administratora
 • Odpowiedzialność wobec spółki + case study
 • Odpowiedzialność wobec akcjonariusza spółki + case study
 • Odpowiedzialność wobec nabywcy akcji i innych osób trzecich + case study
 • Spór co do akcji + case study
 • Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ


Prelegenci:

dr Marcin ChomiukRadca prawny, Partner, kierujący zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP

dr hab. Bogusław Lackoroński Radca prawny, Of Counsel


>> Pobierz zaproszenie <<


  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.


  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.  Więcej aktualności

  15 czerwca / 2022 01 / 587

  100% zdawalności naszych aplikantów

  Czytaj
  08 czerwca / 2022 02 / 587

  Duża reforma prawa spółek | szkolenie online prowadzone przez r.pr. dra Marcina Chomiuka oraz dra Filipa Ostrowskiego

  Czytaj
  02 czerwca / 2022 03 / 587

  „M&A – za co odpowiada sprzedający udziały lub akcje” | artykuł r.pr. dra Marcina Chomiuka i adw. Adama Usiądka

  Czytaj
  30 maja / 2022 04 / 587

  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – strategia uniknięcia skutków wzrostu kosztów realizacji | webinar JDP

  Czytaj
  25 maja / 2022 05 / 587

  Odpowiedzialność członków zarządu – prelekcja dra Marcina Chomiuka na konferencji Pulsu Biznesu

  Czytaj
  17 maja / 2022 06 / 587

  M&A – jak bezpiecznie zrealizować transakcję | Konferencja „Rzeczpospolitej” z udziałem ekspertów JDP

  Czytaj
  12 maja / 2022 07 / 587

  Waloryzacja cen kontraktowych wobec epidemii oraz wojny w Ukrainie | webinar JDP

  Czytaj
  11 maja / 2022 08 / 587

  Bierzemy udział w Prawniczych Targach Praktyk i Pracy

  Czytaj
  06 maja / 2022 09 / 587

  Co robić, gdy rosną ceny, a inwestycja jest w trakcie realizacji – artykuł mec. Andrzeja Sokołowskiego i Michała Patera w „Rzeczpospolitej”

  Czytaj
  06 maja / 2022 10 / 587

  Koszty biznesowe niezgodności RODO/Non-GDPR compliance | webinar JDP

  Czytaj