Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy | Bezpłatny Webinar JDP i IDM

16 września / 2020

Dowiedz się więcej

Kancelaria JDP i IDM – Izba Domów Maklerskich zapraszają na webinar dotyczący odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy


6 października | godz. 10:00 (1,5 h + 30 minut Q&A)


Prowadzenie rejestru akcjonariuszy związane jest z istotnym ryzykiem dla podmiotu świadczącego tę usługę. Wynika ono z daleko idących konsekwencji związanych z dokonaniem wpisu do rejestru. Ryzyko może skutkować odpowiedzialnością nie tylko wobec spółki – jako podmiotu zlecającego prowadzenie rejestru, ale także wobec akcjonariuszy oraz podmiotów trzecich, choćby nabywcy akcji, którzy ponieśli szkodę wskutek wadliwego wpisu albo odmowy wpisu do rejestru akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru jest usługą nową. Nie ma w tym zakresie praktyki, a tym bardziej orzecznictwa. Ponadto usługa ta kierowana jest przede wszystkim do spółek niepublicznych, w przypadku których regulacja dotycząca obrotu akcjami była dotychczas lakoniczna, a stan akcjonariatu ustalany był głównie na podstawie księgi akcyjnej prowadzonej przez samą spółkę. Należy się więc spodziewać wielu wyzwań związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, które nie występują w przypadku usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Tym bardziej starannie trzeba się przyjrzeć ryzykom z tym związanym. Z drugiej strony podmioty korzystające z rejestru powinny być świadomie, jakiego rodzaju obowiązki nałożone zostały na podmiot prowadzący rejestr, za co jest on odpowiedzialny i jakie roszczenia można wobec niego kierować. Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas praktycznego, eksperckiego webinaru.


Program:


 • Pozycja prawna podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (administrator) – obowiązki ustawowe vs. stosunek umowny
 • Charakter prawny umowy pomiędzy spółką a administratorem i skutki praktyczne
 • Staranność wymagana od administratora
 • Odpowiedzialność wobec spółki + case study
 • Odpowiedzialność wobec akcjonariusza spółki + case study
 • Odpowiedzialność wobec nabywcy akcji i innych osób trzecich + case study
 • Spór co do akcji + case study
 • Podsumowanie

ZAPISZ SIĘ


Prelegenci:

dr Marcin ChomiukRadca prawny, Partner, kierujący zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP

dr hab. Bogusław Lackoroński Radca prawny, Of Counsel


>> Pobierz zaproszenie <<


  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.


  Więcej aktualności

  27 stycznia / 2023 01 / 637

  Za ujawnienie tajemnicy spółki nawet do więzienia – artykuł Arkadiusza Górskiego w „Rzeczpospolitej”

  Czytaj
  26 stycznia / 2023 02 / 637

  Webinar M&A Index | prelekcja dra Marcina Chomiuka

  Czytaj
  18 stycznia / 2023 03 / 637

  Dealer Akademia Inwestycyjna | szkolenie z ekspertami JDP

  Czytaj
  16 stycznia / 2023 04 / 637

  Michał Drozdowicz szefem nowej praktyki Energetyki i Źródeł Odnawialnych. Awanse w JDP

  Czytaj
  11 stycznia / 2023 05 / 637

  Realizacja robót coraz częściej przestaje się opłacać (część III) – artykuł na portalu „Kierunek Energetyka”

  Czytaj
  09 stycznia / 2023 06 / 637

  Transfer praw autorskich do kodów źródłowych w umowach IT | śniadanie biznesowe JDP

  Czytaj
  19 grudnia / 2022 07 / 637

  „Wzrost kosztów realizacji inwestycji OZE. Jak powinien zachować się inwestor i wykonawca?” | artykuł na portalu „Świat OZE”

  Czytaj
  16 grudnia / 2022 08 / 637

  „Zakaz potrącania kar umownych uchylony. Co to oznacza dla wykonawców?” – artykuł adw. Iwo Franaszczyka i Jakuba Kusia w „Rzeczpospolitej”

  Czytaj
  07 grudnia / 2022 09 / 637

  Realizacja robót coraz częściej przestaje się opłacać (część II) – artykuł na portalu „Kierunek Energetyka”

  Czytaj
  07 grudnia / 2022 10 / 637

  Praktyka White Collar Crime w JDP | adw. Arkadiusz Górski dołącza do zespołu JDP

  Czytaj