W trakcie realizacji prac budowlanych często występują przeszkody utrudniające terminową realizację prac. Są one spowodowane przez drugą stronę umowy lub wynikają z przyczyn niezależnych od stron – jak ostatnio istotny wzrost kosztów środków produkcji. Gdy skala wzrostu kosztów jest drastyczna i generuje stratę, część z wykonawców, celem ograniczenia dalszych strat, podejmuje decyzję o skorzystaniu z przysługujących im uprawnień do odstąpienia od umowy.

W czasie webinarium przedstawimy Państwu, w jakich sytuacjach wykonawca będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jak się przygotować do takiego odstąpienia oraz jakie są skutki odstąpienia od umowy i jakie ryzyka wiążą się ze złożeniem nieskutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nasi eksperci powiedzą także, jak bronić się przed oświadczeniem o odstąpieniu od umowy złożonym przez kontrahenta.


Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży infrastrukturalnej.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych oraz claim managerów w firmach wykonawczych.


Data: 8 czerwca

Czas trwania: 10:30 – 11:30


Organizatorzy:


Program:

  1. W jakich sytuacjach wykonawca może być uprawniony do odstąpienia od umowy o roboty budowlane? W jaki sposób wzmocnić pozycję wykonawcy w sytuacji, gdy podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy?
  2. Jak przygotować się do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy?
  3. Jakie są skutki odstąpienia od umowy złożonego przez wykonawcę? Jakich roszczeń może dochodzić od inwestora?
  4. W jakich sytuacjach inwestor może odstąpić od umowy z wykonawcą i jakie ryzyka dla wykonawcy wiążą się z takim odstąpieniem?
  5. Jak bronić się przed odstąpieniem od umowy złożonym przez inwestora?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: