W trakcie realizacji prac budowlanych często występują przeszkody utrudniające terminową realizację prac. Są one spowodowane przez drugą stronę umowy lub wynikają z przyczyn niezależnych od stron (jak ostatnio istotny wzrost kosztów środków produkcji). W przypadku, gdy skala naruszeń obowiązków, opóźnienia lub wzrost kosztów realizacji umowy okaże się nieakceptowalny dla kontrahentów, mogą oni podjąć decyzję o jednostronnym zakończeniu realizacji umowy. Składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno być jednak starannie przygotowane celem zapewnienia sobie korzyści wynikających z zerwania umowy i uniknięcia istotnych ryzyk, z jakimi wiąże się złożenie nieskutecznego oświadczenia. Z uwagi na te ryzyka należy tak samo starannie bronić się przed odstąpieniem od umowy złożonym przez kontrahenta.

W czasie webinarium nasz ekspert przedstawi Państwu, w jakich sytuacjach wykonawca będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jak się przygotować do takiego odstąpienia oraz jakie są skutki odstąpienia od umowy i jakie ryzyka wiążą się ze złożeniem nieskutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nasz ekspert powie także, jak bronić się przed oświadczeniem o odstąpieniu od umowy złożonym przez kontrahenta.


Data: 27 kwietnia 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży energetycznej. Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program:

  1.  W jakich sytuacjach wykonawca może być uprawniony do odstąpienia od umowy o roboty budowlane? W jaki sposób wzmocnić pozycję wykonawcy w sytuacji, gdy podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy?
  2. Jak przygotować się do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy?
  3. Jakie są skutki odstąpienia od umowy złożonego przez wykonawcę? Jakich roszczeń może dochodzić od inwestora?
  4. W jakich sytuacjach inwestor może odstąpić od umowy z wykonawcą i jakie ryzyka dla wykonawcy wiążą się z takim odstąpieniem?
  5. Jak bronić się przed odstąpieniem od umowy złożonym przez inwestora?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: