Oferty pracy bez widełek płacowych odchodzą w przeszłość | artykuł Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Dyrektywa o równości wynagrodzeń i jawności płac zmieni również zasady rekrutacji. Rewolucyjną zmianą dotyczącą etapu przed zatrudnieniem danej osoby ma być obowiązek podawania tzw. widełek płacowych.

Zgodnie z art. 5 dyrektywy, kandydatom do pracy ma przysługiwać prawo do otrzymania od przyszłego pracodawcy informacji na temat: początkowego wynagrodzenia lub jego przedziału – opartego na obiektywnych, neutralnych pod względem płci kryteriów – przewidzianego w odniesieniu do danego stanowiska, oraz – w stosownych przypadkach – odpowiednich przepisów układu zbiorowego (co w praktyce będzie głównie dotyczyć większych pracodawców). Przy ustalaniu przedziału wynagrodzenia pracodawcy powinni pamiętać, aby różnica między dolną a górną granicą nie była zbyt wysoka. Wówczas bowiem widełki stają się fikcją.

Więcej na temat rzetelnego informowania kandydatów do pracy można przeczytać w artykule Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej z działu Prawa Pracy JDP w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl: „Oferty pracy bez widełek płacowych odchodzą w przeszłość”


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ