Nowy Ład budzi wiele emocji wśród przedsiębiorców, doradców i innych podatników. Fakt, iż trudno będzie znaleźć osobę czy podmiot, który nie odczuje zmian z niego wynikających. Zmian jest bardzo dużo i dotyczą one tak wielu obszarów podatkowych, że ich szczegółowe i kompleksowe omówienie zajęłoby co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście godzin.

Dlatego podczas naszego spotkania, chcemy się skupić na kwestiach podatków osobistych, które wskazaliście Państwo jako niezwykle istotne dla Waszych pracowników i dla Was jako pracodawców.


Data: 14 grudnia 2021

Czas trwania: 10:00 – 12:00


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw.

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla:


Poruszone zostaną następujące kwestie:

W miarę możliwości wspomnimy także o innych kwestiach, między innymi o:


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: