Polskim podatkom nie po drodze z prawem UE – artykuł Tomasza Głozowskiego i Macieja Stępnia w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl

Warto rozważyć spory sądowe z naszymi organami podatkowym, gdy zajdą sprzeczności z prawem unijnym, gdyż szanse na wygraną są. Rząd rozpoczął prace nad nowymi zmianami w podatkach oraz składkach ZUS.

W najbliższych latach możemy być świadkami kształtowania się nowego trendu w postępowaniu podatników. Coraz częściej dochodzą oni swoich racji w sporach z polskimi władzami skarbowymi, opierając się na argumentacji o niezgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym. Jaki może być tego efekt?

Więcej informacji w artykule Macieja Stępnia i Tomasza Głozowskiego z działu podatkowego JDP w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl: „Polskim przepisom podatkowym coraz częściej nie po drodze z prawem UE”.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ