Poziom zarobków przestanie być tajemnicą – artykuł Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl

Pracownicy zyskają prawo do informacji umożliwiających weryfikację poziomu ich wynagrodzenia w odniesieniu do analogicznych stanowisk. Co do zasady nie będą jej jednak mogli „wynieść” poza zakład pracy.

Nowe przepisy umożliwiają pracownikom lepsze zrozumienie, jak ich płace są kształtowane w stosunku do pracy wykonywanej przez ich kolegów i koleżanki. Pracodawcy będą musieli udostępnić informacje o zarobkach, co może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i ułatwienia walki z dyskryminacją płacową. Ważnym aspektem jest również zakaz klauzul poufności wynagrodzenia, co otwiera dyskusję o wynagrodzeniach i eliminuje przeszkody w wykrywaniu nierówności.

Postanowienia dyrektywy wyszczególniają prawo do informacji dla osób z niepełnosprawnością. Osoby te powinny mieć zapewniony odpowiedni dostęp do informacji przekazywanych zarówno na etapie rekrutacyjnym, jak i informacji dla pracowników.

Zapraszamy do lektury artykułu Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej z zespołu Prawa Pracy JDP. Tekst dostępny jest w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl.

Artykuł jest częścią publikacji, w której Zespół Prawa Pracy JDP kompleksowo omówi zagadnienia równości i jawności wynagrodzeń. Publikacja ukaże się w kwietniu 2024 r.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ