Pierwsze projekty umów agencyjnych regulowanych nowym unijnym prawem GVO/VBER  pojawiły się już na europejskim rynku motoryzacyjnym. Dealerzy powinni umieć zawczasu ocenić, czy przedstawiony im dokument nazywany przez importera „umową agencyjną” rzeczywiście nią jest.

Już 5 września o godz. 11:00 złożone zagadnienie pozornej umowy agencyjnej przedstawią dr hab. Bogusław Lackoroński i adw. Adam Usiądek z Kancelarii JDP oraz Marek Konieczny z DCG Dealer Consulting podczas webinaru zorganizowanego przez miesięcznik „Dealer”.

Serdecznie zapraszamy! (link do rejestracji)