Niekiedy już po zawarciu umowy o zakazie konkurencji obejmującej okres po ustaniu stosunku pracy okazuje się, że ten zakaz nie jest dla pracodawcy biznesowo uzasadniony. Dzieje się tak, gdy podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej nie stanowi już  dla pracodawcy ryzyka, albo gdy odszkodowanie, które trzeba będzie wypłacać pracownikowi za przestrzeganie zakazu, jest niewspółmiernie wysokie do ewentualnych skutków prowadzenia przez niego działalności konkurencyjnej.

Prawidłowo skonstruowana umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna pozwolić pracodawcy na skuteczne wycofanie się z tego zakazu.

Więcej na temat zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy przeczytać można w artykule dr adw. Joanny Ostojskiej-Kołodziej opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej”.

Zachęcamy do lektury.

Pracodawca może wycofać się z zakazu konkurencji