20 września br. ZDG TOR zorganizował warsztaty poświęcone umowom na modernizację infrastruktury kolejowej.

O klauzulach waloryzacyjnych w umowach i relacjach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym mówili podczas swoich wystąpień prawnicy z kancelarii JDPMaria Łabno (adwokat) i Jakub Majewski (adwokat).

Program