Jak obecna sytuacja pandemiczna wpływa na sytuację prawną przedsiębiorców wykonujących wszelkiego rodzaju umowy?

Prawny pakiet kryzysowy w związku z drugą falą COVID-19 omówią eksperci z kancelarii JDP: dr Marcin Chomiuk, r. pr. Barbara Kaczała oraz adw. Mgdalena Bartnik podczas bezpłatengo webinaru organizowanego przez AHK Polska (Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową) 23 listopada w godz. 11:00 – 12:30.

Prelegenci przedstawią najważniejsze informacje dotyczące uprawnień, które mogą przysługiwać stronom umów wykonawcom w związku z powstałą sytuacją, wskazując także na działania, które należy podjąć w celu skorzystania z tych uprawnień i ochrony własnych interesów.

Agenda:

  1. Umowne i ustawowe podstawy zawieszenia wykonania umowy, zmiany umowy uchylenia się od odpowiedzialności

  2. Zakończenie trwających negocjacji bez narażania się na roszczenia odszkodowawcze

  3. Zabezpieczenie należności umownych na wypadek niewypłacalności kontrahenta

  4. Konsekwencje opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego (obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie niezależnie od przyczyny opóźnienia, tj. także w przypadku gdy opóźnienie zostało wywołane skutkami stanu zagrożenia epidemiologicznego)

  5. Możliwość odroczenia terminów płatności wynagrodzenia

  6. Wpływ epidemii na stosunki pracy – możliwości pracodawcy w kontekście zmiany zadań, trybu pracy pracownika, wykorzystania urlopu przez pracownika, praca zdalna

Rejestracja


    W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.

    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.