Jak obecna sytuacja pandemiczna wpływa na sytuację prawną przedsiębiorców wykonujących wszelkiego rodzaju umowy?

Prawny pakiet kryzysowy w związku z drugą falą COVID-19 omówią eksperci z kancelarii JDP: dr Marcin Chomiuk, r. pr. Barbara Kaczała oraz adw. Mgdalena Bartnik podczas bezpłatengo webinaru organizowanego przez AHK Polska (Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową) 23 listopada w godz. 11:00 – 12:30.

Prelegenci przedstawią najważniejsze informacje dotyczące uprawnień, które mogą przysługiwać stronom umów wykonawcom w związku z powstałą sytuacją, wskazując także na działania, które należy podjąć w celu skorzystania z tych uprawnień i ochrony własnych interesów.

Agenda:

  1. Umowne i ustawowe podstawy zawieszenia wykonania umowy, zmiany umowy uchylenia się od odpowiedzialności

  2. Zakończenie trwających negocjacji bez narażania się na roszczenia odszkodowawcze

  3. Zabezpieczenie należności umownych na wypadek niewypłacalności kontrahenta

  4. Konsekwencje opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego (obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie niezależnie od przyczyny opóźnienia, tj. także w przypadku gdy opóźnienie zostało wywołane skutkami stanu zagrożenia epidemiologicznego)

  5. Możliwość odroczenia terminów płatności wynagrodzenia

  6. Wpływ epidemii na stosunki pracy – możliwości pracodawcy w kontekście zmiany zadań, trybu pracy pracownika, wykorzystania urlopu przez pracownika, praca zdalna

Rejestracja