Prof. Przemysław Drapała wygłosił na Forum Gospodarczym Budownictwa Build4Future odbywającym się w ramach Targów Budma 2020 prelekcję na temat: „Rynek budownictwa po 2020 r. – aktualne i oczekiwane zmiany prawa”. Następnie prof. Drapała w ramach Forum wziął udział w dyskusji panelowej dotyczącej perspektyw dla rynku budowlanego w Polsce w latach 2020 – 2030 prowadzonej z udziałem m.in. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacka Grygi, Wiceministra Rozwoju Roberta Nowickiego, Prezesa UZP Huberta Nowaka, członka zarządu Budimex S.A. Cezarego Mączki, doradcy zarządu Erbud S.A. Józefa Zubelewicza.

Więcej: https://build4future.pl