Procedury płacowe mają przeciwdziałać dyskryminacji – artykuł Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl

Pracodawcy będą zobowiązani do udostępniania pracownikom kryteriów stosowanych do określenia wynagrodzeń, ich poziomów oraz progresji. Kryteria te mają być obiektywne i neutralne pod względem płci.

Jawność polityk płacowych należy obecnie do rzadkości. Pracodawcy niechętnie decydują się na takie ujawnienie z kilku przyczyn. Przejrzyste i jawne procedury wynagradzania mogą uwidocznić istniejące rozbieżności w płacach, które jedocześnie są ciężkie do uzasadnienia osiągnięciami i kwalifikacjami pracowników otrzymujących wyższe wynagrodzenie.

Ujawnienie dyskryminujących polityk wynagradzania może spowodować efekt domina. Pracownicy, którzy zarabiają poniżej stawki wynikającej z ich osobistego zaszeregowania, będą mogli wystąpić z wnioskiem o otrzymanie podwyżki, a jej odmowa może wpłynąć na mniejsze zaangażowanie pracownika w wykonywane obowiązki i tym samym na niższą efektywność. Ujawnienie polityki wynagrodzeń może być trudne szczególnie dla mniejszych przedsiębiorców, którzy ze względu na niższe obroty oferują wynagrodzenie poniżej rynkowego.

Więcej na temat procedur płacowych i przejrzystości wynagrodzeń można przeczytać w artykule Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej z działu Prawa Pracy JDP w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl: „Procedury płacowe mają przeciwdziałać dyskryminacji”.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ