Wzrost cen materiałów i usług w branży budowlanej oraz trudną sytuację wykonawców komentuje Prof. Przemysław Drapała w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dodatku „Nieruchomości” (6 kwietnia 2018 r.):

Kłopotliwe umowy bez klauzul o cenach