O konieczności ingerencji ustawodawcy w regulację odpowiedzialności dewelopera z tytułu rękojmi za wady części wspólnej w stosunku do nabywców lokalów mówi Prof. Przemysław Drapała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”:

Wady części wspólnych – temat do ponownego uregulowania