Tzw. tarcza antykryzysowa – nowe obowiązki wykonawców budowlanych w ramach realizowanych właśnie kontraktów

W wywiadzie opublikowanym dziś przez WNP.pl Prof. Przemysław Drapała wyjaśnia, jakie nowe obowiązki dla wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych (infrastrukturalnych) wprowadziła od 1 kwietnia tzw. tarcza antykryzysowa.

Dotyczą one informowania i udowodnienia zamawiającym publicznym rzeczywistego wpływu Covid-19 na przebieg realizacji kontraktu. Od starannego wykonania tych obowiązków będzie zależało to, czy i w jakim zakresie, wykonawca uchroni się przed karami umownymi za przyszłe opóźnienia spowodowane przez Covid-19 oraz uwzględnione zostaną przysługujące mu roszczenia (np. o przedłużenie czasu na ukończenie, zwrot dodatkowych kosztów).

Prof. Drapała przewiduje, że dla wykonawców szczególnie istotne będą roszczenia „kosztowe”. W tym zakresie warta zbadania jest możliwość dochodzenia roszczeń o wartość spadku produktywności (mniejsze tzw. przeroby na budowie).

W praktyce procesowej naszej kancelarii skutecznie dochodziliśmy już tego rodzaju roszczeń w imieniu wykonawców.

Zapraszamy do lektury!

https://www.wnp.pl/budownictwo/tarcza-antykryzysowa-o-tym-musza-pamietac-budowlancy,384942.html