W związku z zapowiadanym przez rząd opracowaniem ustawy określającej zasady waloryzowania kosztów zamówień publicznych, Prokuratoria Generalna opublikowała niedawno wytyczne, które ułatwią wielu zamawiającym zawieranie aneksów dotyczących indeksacji umów.

W dzisiejszym artykule w „Pulsie Biznesu” prof. dr hab. Przemysław Drapała komentuje opublikowany dokument, ocenia nowe wytyczne i przewiduje ich wpływ na rynek.

Prokuratoria Generalna uratuje wiele kontraktów