Tworzenie przyjaznego środowiska pracy w czasach, gdy liczba skarg pracowników na mobbing i dyskryminację jest coraz większa, to priorytet. Pracodawca jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Dopiero podjęcie w tym zakresie efektywnych i potencjalnie skutecznych działań może uwolnić go od odpowiedzialności.

W czasie webinaru współorganizowanego z Maciejem Wiśniewskim (Inspire Leadership) opowiemy Państwu, jak wykrywać mobbing i dyskryminację w miejscu pracy oraz w jaki sposób im skutecznie przeciwdziałać, biorąc pod uwagę aspekty prawne oraz psychospołeczne.


Data: 16 listopada 2021

Czas trwania: 10:00 – 12:00


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do:


Program:

 1. Czym jest mobbing, jakie są jego przesłanki oraz jak go wykrywać?
 2. Jak odróżnić zachowania uznawane za mobbing od zachowań niebędących mobbingiem?
 3. Jakie roszczenia i wobec kogo przysługują pracownikowi z tytułu stosowania wobec niego mobbingu?
 4. Kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją?
 5.  Czym różni się molestowanie i molestowanie seksualne od mobbingu?
 6. Jakie roszczenia i wobec kogo przysługują pracownikowi z tytułu naruszenia zakazu dyskryminacji?
 7. Na czym polega obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji?
 8. Kiedy pracodawca uwolni się od odpowiedzialności za wystąpienie zjawisk niepożądanych?
 9. Typy osobowości a mobbing: czy ktoś może być bardziej predestynowany do roli prześladowcy?
 10. Gdzie kończą się wysokie wymagania, a zaczyna mobbing?
 11. Jakie postawy należy przyjmować wobec prześladowców?
 12. Jak kreować bezpieczne środowisko pracy?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: