O kontrakt na dzierżawę gdyńskiego hubu walczą międzynarodowe grupy — Viterra i Copenhagen Merchants. Muszą mieć zgodę Komisji Europejskiej, ale jej wydanie może zająć nawet dwa lata.

Okiem prawnika

Decyzja po stronie KE

Wojciech Merkwa, radca prawny, partner kierujący zespołem zamówień publicznych w kancelarii JDP

„W postępowaniu dotyczącym dzierżawy terminala zbożowego w Gdyni znajdują zastosowanie regulacje związane z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Rządzą nimi rygorystyczne zasady. Konieczne jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Obowiązkiem prowadzącego postępowanie jest zapewnienie równych zasad dla oferentów zarówno z Polski, jak też z innych państw.”


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ