Opóźnienie realizacji kontraktu i w konsekwencji wydłużenie czasu wykonywania inwestycji budowlanych skutkuje ponoszeniem przez wykonawców dodatkowych (nieskalkulowanych w uzgodnionym wynagrodzeniu) kosztów pośrednich, a także, bardzo często, wiąże się ze wzrostem kosztów bezpośrednich. W efekcie może to prowadzić do utraty zakładanego zysku, a nawet skutkować poniesieniem przez wykonawcę istotnej (nierzadko sięgającej nawet kilkudziesięciu procent wartości kontraktu!) straty.

Do opóźnienia wykonywania i wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych w praktyce dochodzi dość często. W takiej sytuacji wykonawca staje przed pytaniem: czy – a jeśli tak to jakich – roszczeń może dochodzić? Adw. Iwo Franaszczyk i r. pr. Andrzej Sokołowski przybliżają specyfikę poszczególnych roszczeń w najnowszym wydaniu „Energetyki Wodnej”. Zapraszamy do lektury.

Roszczenia finansowe wykonawców związane z przedłużoną realizacją inwestycji