Roszczenia o koszty pośrednie w przedłużonych terminach realizacji inwestycji budowlanych.

Istotny element ceny kontraktowej, który wykonawcy uwzględniają na etapie postępowania przetargowego, stanowią tzw. koszty pośrednie obejmujące koszty utrzymania budowy oraz koszty utrzymania przedsiębiorstwa wykonawcy w trakcie realizacji robót. Niejednokrotnie dochodzi jednak do opóźnienia w wykonaniu kontraktu i w konsekwencji realizowania inwestycji w terminie dłuższym niż pierwotnie zakładano. Wykonawcy, którzy z tego powodu ponoszą dodatkowe koszty pośrednie, mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko zamawiającemu.

Zapraszamy do lektury artykułu Julii Rogosz oraz Jakuba Majewskiego z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespołu Infrastruktury w dzienniku „Rzeczpospolita”.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ


Julia Rogosz – radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury

Jakub Majewski – adwokat, partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury