Rozliczenie inwestycji energetycznych – wielu wykonawców ponosi koszty nieujęte w kalkulacji wynagrodzenia, pomimo skrupulatnego przygotowania oferty na realizację inwestycji energetycznej. Koszty te wynikają m. in. z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, realizacji kontraktu w czasie przedłużonym czy wzrostu cen materiałów budowlanych.

Przy spełnieniu się określonych przesłanek wykonawca może nabyć uprawnienie do dochodzenia od zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych tytułem odszkodowania .

O tym kiedy i na jakich zasadach wykonawca będzie mógł żądać zapłaty takich kosztów od wykonawcy piszą r. pr. Andrzej Sokołowski i r. pr. Magdalena Nasiłowska na portalu Kierunek Energetyka.

 

***
Artykuł „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – odszkodowanie” jest drugim z trzech artykułów cyklu „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej”.

Tu link do poprzedniego artykułu: Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – podwyższenie umówionego wynagrodzenia